Final Cut Pro dan Logic Pro akhirnya tersedia untuk iPad–tetapi hanya jika Anda berlangganan

Posted By : keluaran hk hari ini